NABÍDKA SPORTOVNÍCH TŘÍD
Všem talentovaným fotbalistům, kteří končí základní školy.

  • FK Meteor Praha VIII
  • AC Sparta Praha, SK Slavia Praha, Bohemians 1905, SK Motorlet, FK Viktoria Žižkov
  • Leták k nahlédnutí .jpg

 

   Společně otevírají ve školním roce 2007 – 2008 sportovní třídy pro talentované hráče ze všech klubů na různých úrovních soutěží. V rámci Sportovních center mládeže (SCM) byly ve spolupráci výše uvedených klubů vytipovány střední školy a učiliště, ve kterých jsou nebo budou otevřeny nové sportovní třídy s cílem lepšího spojení školních povinností se sportovním růstem hráčů. Na těchto školách a učilištích budou probíhat fotbalové tréninky, které budou zařazeny do dopoledního rozvrhu výuky. Tréninkové jednotky povede profesionální trenér patronátního klubu. V odpoledních hodinách bude fotbalový trénink probíhat v mateřských klubech. Do sportovních tříd mohou být zařazeni i hráči jiných klubů než těch, které jsou uvedeny v záhlaví, pokud splní prospěchové podmínky školy a úspěšně zvládnou talentové zkoušky, které proběhnou před termínem přijímacích zkoušek. Talentové zkoušky pro všechny školy proběhnou společně ve dnech 6. 2. a 8. 2. 2007 v areálu SOU na Zeleném Pruhu v Praze 4.
Všechny další informace získáte u níže uvedených trenérů. Pro mimopražské studenty je zajištěno po dobu studia ubytování v domovech mládeže.

1) Střední průmyslová škola
Na Třebešíně 2299, P -10,180 00
tel.: 222 355 000, 222 355 666
fax: 222 355 500
e-mail:
sps@trebesin.cz, www.trebesin.cz
obor………………………… Strojírenství – číslo oboru 23-41-M
stručný popis………………….. 4-leté denní maturitní studium
internát…………………………………………………..ANO
podmínky přijetí……………bez přijímacích zkoušek (průměr)
návštěvní dny ……………..25.11. 2006 …..9.00 -15.00 hod.
………………………………..  6. 1. 2007…..9.00 -15.00 hod.
……………………………….. 31. 1.2007 …..9.00-15.00 hod.
garant……………………………… AC Sparta Praha fotbal – a.s.
kontaktní osoba:
Tomáš Požár – mobil: 724 145 613

2) Obchodní akademie Hovorčovická
Hovorčovická 1281, P – 8,182 00
tel.: 286 840 211
fax: 286 840 216
e-mail:
skola@oahovorcovicka.cz
www.oahovorcovicka.cz
obor………………OA – KKOV – číslo oboru 63-41-M/004
…………………… MCR – číslo oboru 64-42-M/040
stručný popis….. 4-leté denní maturitní studium
internát………………………………………………….NE
podmínky přijetí:
OA – KKOV …do průměru 1,5 bez zkoušek (8. a 9. třída)
MCR ………… do průměru 1,2 bez zkoušek (8. a 9. třída)
návštěvní dny………….. úterý 12.12. 2006 od 17.00 hod.
……………………………. čtvrtek 11.1. 2007 od 17.00 hod.
garant………………………………. FK Meteor Praha Vlll
kontaktní osoba
Ing. František Schmidtmayer – mobil: 724 936 635

3) SOS stavební a zahradnická
Učňovská 100/1, P – 9,190 00
tel.: 266 106 294, 266 106 314, 284 828 898
fax: 284 827 986
e-mail:
nabor@skolajarov.cz
www.skolajarov.cz
obor………………………. Management pro stavebnictví
číslo oboru 64-42-M/027 ………. Stavebnictví – stavební obnova
číslo oboru 36-47-M/001 ………..Technická zařízení budov
číslo oboru 36-45-M/002 ………. Dřevěné konstrukce
číslo oboru 33-41-M/002 … 4-leté studijní obory s maturitou
internát……………………………………………………… ANO
podmínky přijetí… splnit podmínky výběrového řízení návštěvní dny sobota 11.11. 2006 od 8.00 -14.00 hod. …………………….sobota 2. 12. 2006 od 8.00 -14.00 hod.
…………………….úterý 9. 1. 2007 od 14.00 -19.00 hod.
garant………………………….CU Bohemians Praha, o.s.
kontaktní osoba
Adam Panik – mobil: 608 701 585

4) SPŠ elektrotechnická
V Užlabině 320, P -10,10000
tel.: 274 016 211,274 016 225
fax: 274 016 200
e-mail:
info@uzlabina.cz, www.uzlabina.cz
obor…………………….. Elektronické počítačové systémy
číslo oboru 26-47-M/002….. 4-leté denní maturitní studium
internát …………NE (možno ve spolupráci s ostatními SCM)
podmínky přijetí……………bez přijímacích zkoušek (průměr)
návštěvní dny ………………..13.12. 2006 13.00 -18.00 hod.
………………………………….16. 1. 2007 15.00 -18.00 hod.
garant……………………………………FK Viktoria Žižkov
kontaktní osoba
Pavel Ondráčka – mobil: 602 527 175

 5) SOU, OU a U Zelený Pruh
Zelený Pruh 1294/50, P-4 Krč, 14708 tel.: 244 007 111
obor.. Mechanik instal. a elektrotechn. zařízení budov
číslo oboru 39-41-L/002 stručný popis……. 4-leté denní studium s maturitou
podmínky přijetí……splnit podmínky přijímacího řízení
obor..Elektrikář-silnoproud – číslo oboru 26-51-H/003

……………..Zámečník – číslo oboru 26-51-H/001
……………..Truhlář pro dřevěné konstrukce
číslo oboru 33-56-H/003

stručný popis………….3-letý studijní obor s dvouletým
nástavbovým denním studiem zakončeným maturitou

podmínky přijetí…………. absolvovat přijímací pohovor
internát…………………………………………. ANO
návštěvní dny 22.12., 13.12.2006 od 13.30 -17.30 hod.

……………. 10.1., 17.1., 24.1.2007 od 13.30 -17.30 hod.
garant …………………………SK Slavia Praha – fotbal a.s.
kontaktní osoba
Michal Prokeš – tel: 724 032 888
PhDr. František Bureš – tel: 244 007 200

6) SOS a SOU Hostivař

Weilova 4, P -10 Hostivař, 102 00 tel.: 242 456 100, 242 456 101

www.skolahostivar.cz
obor….. Informační technologie – číslo oboru 26-47-M/003
stručný popis……………….4-leté denní studium s maturitou
podmínky přijetí…………..splnit podmínky přijímacího řízení
obor……………….Automechanik- číslo oboru 23-68-H/001
………………………. Autoelektrikář – číslo oboru 26-57-H/001
………………………….Autoklempíř – číslo oboru 23-55-H/002
………………………… Autolakýrník – číslo oboru 23-61-H/001
stručný popis…………………3-leté učební obory – výuční list
podmínky přijetí…………………absolvovat přijímací pohovor
obor…………………….. Autotronik- číslo oboru 39-41-L/001
stručný popis……………………. 4-letý učební obor – maturita
podmínky přijetí…………………absolvovat přijímací pohovor
internát…………………………………………………….ANO
návštěvní dny
1. čtvrtek v měsíci ………2.11. 2006 15.00 -18.00 hod.
……………………………. 7. 12. 2006 15.00 – 18.00 hod.
garant………………………………….. SK Motorlet Praha
kontaktní osoba
Mgr. Josef Mareš – mobil: 603 268 420
Zdeněk Mikuš – mobil: 724 706 272