Také ve školním roce 2012/2013 otevřeme sportovní třídu na ZŠ Na Balabence (budoucí 6. třída) pro všechny talentované hráče všech fotbalových klubů na různých výkonnostních úrovních. Dále je možné doplnit stávající 6., 7. a 8. třídu.

    Sportovní třídy na uvedené základní škole mají dlouholetou tradici. Již od roku 1985 jsou součástí výukového programu. Náš klub převzal sportovní třídy od fotbalového klubu AC Sparta Praha ve školním roce 2003/2004. Tyto třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy jsou zařazovány od 6. třídy. Každá třída jednotlivého ročníku má 5 hodin tělesné výchovy týdně z toho 3 hodiny zaměřené speciálně na fotbal.

   Sportovní třídy s naší spolupracující školou navštěvovalo i několik hráčů, kteří dnes dosahují mezinárodních úspěchů: Patrik Berger, jiří Rosický, Pavel Horváth, Lukáš Zelenka, Tomáš Jun. 

   Výuka probíhá pod vedením profesionálního trenéra našeho oddílu. Struktura hodiny je analogická se strukturou tréninkové jednotky v každém oddíle (zahřátí, protažení, běžecká cvičení, průpravná/herní cvičení, průpravné hry, řízené a volné hry). Důraz je kladen na všeobecný tělesný rozvoj, rozvoj koordinačních (s míčem, bez míče), rychlostních (reakční, akcelerační, lokomoční) a silových schopností (cviky ze zdravotní TV a účelové gymnastiky, s vahou vlastního těla, cvičení se švihadly) a především na technické zvládnutí herních činností jednotlivce. Organizačně se pojímá TJ jak hromadně, tak skupinově, případně i individuálně.

   Mezi oblíbená cvičení žáků patří sportovní gymnastika (akrobacie na velkých žíněnkách: přemety, salta, rybičky, nůžky atd.), cvičení s 5 m. švihadlem a především turnaje v malé kopané s různými velikostmi míčů. (1×1, 2×2, 3×3).

Škola disponuje kvalitním zazemím: venkovním hřištěm s umělým povrchem, hřištěm na basketbal a běžeckou dráhu s tartanovým povrchem. V tělocvičnách je k dispozici kvalitní gymnastické nářadí a především branky na malou kopanou. S pomůcek využíváme míče, švihadla, medicimbaly, kužele, mety, tenisáky. Při trénincích panuje přátelská a uvolněná atmosféra. Žáci jsou oproštěni od stresu ze školních lavic a při hodinách se příjemně odreagují.

    Nově se můžeme zmínit o rozšíření všestranné přípravy o zimní sporty. Během výuky žáci chodí bruslit na kluziště v nákupním centru Harfa. Pro zájemce se plánuje výuka běžeckého lyžování na závodišti v Chuchli a jednodenní lyžařský zájezd do Krkonoš (sjezdové lyžování).

K přijetí ke studiu v těchto fotbalových třídách je třeba kontaktovat vedoucího sportovních tříd, který vám sdělí o přijetí přesné informace.

   Vedoucí sportovních tříd (profesionální trenér klubu):

   Webové stránky ZŠ Na Balabence: http://balabenka.czweb.org/

   Přihlášku do ST si stáhnete zde.

    V případě vašeho zájmu mě prosím kontaktujte na uvedené emailové adrese. Den otevřených dveří proběhne na konci května- upřesní se.