FK Meteor Praha VIII spolupracuje:

  • se ZŠ Na Balabence
  • s OA Hovorčovická

Podrobnosti o sportovních třídách na ZŠ Na Balabence a o sportovních třídách v rámci Sportovního centra mládeže na OA Hovorčovická najdete v uvedené podsekci.

Sportovní třídy:

Sportovní centrum mládeže